--Nieuwsbrief van Lekker Utregs zomer 2008 Nr 1--
Website Lekker Utregs | Colofon | Aanmelden / Afmelden | Printen
Geachte relatie van Lekker Utregs,

Met enige trots presenteren wij het eerste nummer van de nieuwsbrief van Lekker Utregs. De nieuwsbrief zal ca. 4 x per jaar verschijnen en houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen, activiteiten en plannen rond de campagne van Lekker Utregs.

Mocht u geen prijs stellen op de toezending van deze nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden via de knop Aanmelden / Afmelden.
Kom 11 oktober naar de Lekker Utregs promotiemarkt op het Neude!
Neude

Vorige jaren wisten de publieksevenementen van Lekker Utregs duizenden bezoekers te trekken. Dit jaar geen Zaaifeest en Oogstfeest maar een grote promotiemarkt, waar zoveel mogelijk bedrijven, organisaties, adviesbureaus en anderen met een warm hart voor Utrecht zich aan het publiek presenteren.
Lijkt het u wat om uw producten of diensten onder de aandacht te brengen op het drukste plein van de stad? Neem dan contact op met Arie Bosma.
Wilt u meedenken of mee-organiseren aan dit evenement? Neem dan contact op met Anton Nigten. Eind augustus organiseren we een voorbereidingsbijeenkomst.

Lekker Utregs Regioconvenant in de maak
Convenant Op 2 april hebben gedeputeerde Krol van de Provincie Utrecht, vice-voorzitter Janssen van het Bestuur Regio Utrecht en wethouder Giesberts van de gemeente Utrecht met ons en met het Ministerie van Landbouw (LNV) afgesproken, dat er zo snel mogelijk een ‘Lekker Utregs Regioconvenant’ ondertekend wordt. Lekker Utregs heeft een concepttekst gemaakt die op 14 juli met contactambtenaren is besproken. Ondertekening betekent dat regionaal en gezond voedsel (net als in Amsterdam) ook door de overheid gestimuleerd zal worden. Het Regioconvenant zal later worden uitgewerkt in een concreet actieprogramma.
Samenwerking met LEADER
kaart

De twee plattelandsinitiatieven LEADER+ Krommerijnstreek en Langbroekerwetering (Zuidoost Utrecht), en LEADER+ Weidse Veenweiden (het Westelijke deel van de provincie) willen samenwerken met Lekker Utregs, om de afzet van Utrechts voedsel in de stad te realiseren. Een extern adviesbureau gaat met ons een voorstel schrijven voor een meerjarig project. De komende maanden hoort u hier meer over.

Vakantiesluiting
bagage

Lekker Utregs houdt vakantie vanaf 21 juli. Op maandag 18 augustus zijn we weer bereikbaar.

Groene Participatiemaatschappij (GPM) Lekker Utregs in de maak
GPM

Op 24 juni jl. kwamen ruim dertig mensen bijeen in een van de ruimten in Fort Vechten. Het waren boeren en tuinders, handelsbedrijven, winkeliers, koks, adviesbureaus en maatschappelijke organisaties die belangstelling hebben voor de handel in Utrechtse producten, deelname aan de markt op 11 oktober en deelname aan een samenwerkingsverband: de GPM Lekker Utregs. Groothandel GEPU maakte op deze bijeenkomst bekend dat ze graag Lekker Utregs producten gaan verkopen. Voor een pdf-verslag van de bijeenkomst klikt u hier.
De GPM Lekker Utregs wordt mede mogelijk gemaakt door onze projectpartner de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

Inventarisatie regionale handel
regionale handel Om de behoefte aan nauwere samenwerking en regionale handel te toetsen, interviewden we tientallen bedrijven over hun wensen en mogelijkheden. Kijk hier voor een kort verslag. Dit jaar richten we als samenwerkingsverband de ‘Groene Participatiemaatschappij Lekker Utregs' op. De GPM Lekker Utregs organiseert op 11 oktober een publieksevenement en eind 2008 volgt de officiële oprichting.
Marketing en handel
Odenwald Bij een Lekker Utregs presentatie voor de Utrechtse Ondernemers Sociëteit kregen we contact met het bedrijf Odenwald Organic. Odenwald heeft besloten om dit jaar in het gat in de markt te springen: de marketing, distributie en logistiek van Utrechtse biologische en niet biologische producten. Idee is om verschillende productlijnen te ontwikkelen onder de naam Lekker Utregs. De komende maanden worden bedrijven benaderd of ze mee willen doen met een marketing-handelsorganisatie die de handel regionaal organiseert. Lekker Utregs is blij met deze ontwikkeling, omdat regionaal voedsel dan via de afnemers makkelijker beschikbaar wordt voor de consument.
Publiciteit voor de Biltse Lente Route
Biltse lenteroute Van 11 april t/m 30 juni konden mensen meedoen met de Biltse Lente Route: een fietsroute tussen Zorgboerderij Nieuw Bureveld, Tuinderij Eyckenstein, Landwinkel De Tolboom, Asperge Kwekerij fam. Buijs en Fruitbedrijf Westeneng. Op sommige dagen kon men onder deskundige leiding kokkerellen met Utregse producten. Lekker Utregs maakte reclame voor deze activiteit. Klik hier voor de folder.
Regio aan Tafel
regio aan tafel Lekker Utregs organiseerde op 2 april jl. een besloten ‘regiodiner’ bij Grand Hotel Karel V in Utrecht. Doel van de bijeenkomst was om het initiatief Lekker Utregs bekendheid te geven bij bestuurders en beslissers in de stad en de provincie Utrecht. Verder werd steun gevraagd en verkregen voor het opstellen van een Lekker Utregs Regioconvenant. Lekker Utregs verdient ook steun van de overheden bij het stimuleren van regionale voedselvoorziening.
Regio aan Tafel werd warm aanbevolen door onze ambassadeurs: gedeputeerde Krol van de Provincie Utrecht, vice-voorzitter Janssen van het Bestuur Regio Utrecht (tevens burgemeester van Zeist) en wethouder Giesberts van de gemeente Utrecht. Behalve deze ambassadeurs waren onder anderen aanwezig enkele wethouders van andere gemeenten, het ministerie van LNV, Koninklijke Horeca Nederland, Kamer van Koophandel, VNO-NCW en Natuurmonumenten. Lekker Utregs is verheugd over alle steun en belangstelling.
Mede dankzij de koks van Grand Hotel Karel V kwam ongeveer 80% van de ingrediënten uit de regio of provincie Utrecht. Lekker Utregs zorgde voor een proeverij van Utrechtse drankjes: sap, bier, wijn en verschillende borrels.
Boer zoekt Burger-dagen
boer zoekt burgerdag

Net als vorig jaar organiseren we 2 "Boer zoekt Burger"-dagen. Utrechtse burgers krijgen dan weer de kans om een een dagje mee te draaien op de boerderij. Afsluitend wordt een heerlijke regiomaaltijd geserveerd mét levende muziek. Lekker Utregs wil met deze activiteit de band tussen stad en platteland aanhalen. De dagen staan gepland in de maanden september/oktober. Lijkt het je leuk om mee doen, mail dan naar info@lekkerutregs.nl. Nadere details volgen op de website.

--Lekker Utregs--