-- Nieuwsbrief van Lekker Utregs juni 2014 no. 11 --
Website Lekker Utregs | Nieuwsbrief | Aanmelden / Afmelden | Printen
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Lekker Utregs. Hier worden de ontwikkelingen rond de stichting toegelicht en worden de activiteiten aangekondigd.

Redactie: Louis de Jel / Arie Bosma
Vormgeving en productie: Marike Stokker

Aanmelden / Afmelden
Een abonnement op de Nieuwsbrief is kosteloos. Wilt u de Lekker Utregs Nieuwsbrief ontvangen of wilt u zich afmelden? Stuur dan een email.
Lekker Utregs
Lekker Utregs is een initiatief van Stichting Aarde en het Milieucentrum Utrecht.
Contactgegevens

Lekker Utregs
Oudegracht 60
3511 AS Utrecht
tel:(030) 236 72 40 / 230 23 80
fax:(030) 230 05 89

--Lekker Utregs--