-- Nieuwsbrief van Lekker Utregs januari 2011 Nr 5 --
Website Lekker Utregs | Colofon | Aanmelden / Afmelden | Printen
Geachte relatie van Lekker Utregs,
Hierbij ontvangt u van ons de vijfde Lekker Utregs nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen, activiteiten en plannen rond de Stichting Lekker Utregs. Als u andere belangstellenden weet, stuur deze nieuwsbrief dan a.u.b. door. Mocht u geen prijs stellen op de toezending van deze nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden via de knop Aanmelden / Afmelden.
Lekker Utregs wint provinciale duurzaamheidprijs
prijs
Lekker Utregs is als winnaar uit de bus gekomen van een nieuwe provinciale prijs. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie Utrecht op 3 januari overhandigde commissaris van de Koningin de heer Robbertsen de prijs aan Roland Pereboom, directeur Milieucentrum Utrecht, samen met Stichting Aarde initiatiefnemer van Lekker Utregs.
Lees verder...

Activiteiten in 2010: markten, diner en folder
activiteiten
2010 was geen jaar met grote Lekker Utregs publieksmanifestaties, zoals die in voorgaande jaren wel gehouden werden. Toch zijn er wel degelijk een aantal activiteiten uitgevoerd. Een greep.
lees verder...
PR en presentaties in 2010
representatie Naast activiteiten die Lekker Utregs in 2010 zelf (mede) organiseerde, liet zij zich ook zien op diverse door anderen georganiseerde evenementen, bijeenkomsten en presentaties. In mei was Lekker Utregs te gast bij een presentatie van kunstenares Myrthe Mandemakers. Louis de Jel, een van de initiatiefnemers van Lekker Utregs werd geïnterviewd bij het diner ‘Aan de Tafelakker’ door de Utrechtse ontwerpster. Op het tafelkleed groeien kiemen die bij het diner geoogst worden.
Lees verder...

Vooruitblik 2011
vooruitblik In 2011 zullen Van Dichtbij BV en Lekker Utregs zich vooral bezighouden met het op de markt krijgen van het herkenbare Utrechtse regioproduct. Voor een groot deel zijn de voorbereidingen afgerond en zijn de besprekingen met zakelijke partners over het hoe en onder welke voorwaarden in volle gang.
lees verder...

Activiteiten 2011
activiteiten 2011 Hoewel de nadruk ook in 2011 op het vermarktingsproject met LEADER zal komen te liggen, zijn we wel van plan om het aantal activiteiten dit jaar op te voeren in vergelijking met het vorige. Mogelijk dat daar ook weer grotere publieksevenementen bij zitten, maar daar hebben we nu geen duidelijkheid over. Wat we in 2011 wel gaan doen:
lees verder...